Ajo që ndodh në të vërtetë kur ju kërcisni gishtat është përthyeerjaa e vendit ku dy kockat e gishtave bashkohen, të cilat janë të mbështjella nga një kapsulë e përbashkët e mbushur me lëng. Në momentin e kërcitjes hapësira mes kockave zgjerohet dhe lëngu i përbashkët bëhet i pamjaftueshëm për të mbushur boshllëkun.

Preesiioni brenda bie dhe shfaqet një flluskë e mbushur me ggaz. Tingulli që ne dëgjojmë është plaasjaa e kësaj flluske. Në bazë të një testi të realizuar nga studiuesit personat që kërcasin gishtat nuk vuaajnnë nga eenjttja e duarve dhe artriiti.

Nëse deri më tani keni menduar se vesi i të kërciturit të gishtërinjve është në dëmm të shëndetit tuaj, në bazë të këtij studimi vërtetohet se jeni gabuar. Megjithatë duhet të dini se ky veprim juaji është shenjë e neervoziizmmit të shpeeshtë.

Loading

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *