Veza është një ndër produktet që mbart vlera të jashtëzakonshme ushqyese renditur në listën e 10 super ushqimeve dhe nuk ka mëngjes më të këndshëm se vezët sido të jenë të gatuara. A e keni pyetur veten se cila vezë është më e vyera dhe sa vezë është mirë të konsumoni në ditë?

Rezul tatet e studimeve të fundit mbi dobitë shënde.tësore të vezëve të pulave. Rezulton që 2 deri 3 vezë është doza optimale ditore. Akoma më mirë në.se këto vezë janë me Omega 3 e cila konsi derohet sot në botë super veza e shëndetit të mirë.

Veza me Omega 3 konsi.derohet veza që mbron zemrën dhe ushqen tru rin. Më poshtë do të gjeni një lis.të të të mirave që i vijnë organizmin dhe shën detit nga konsumimi i dy vezëve në ditë.

Truri gjendet nën mbroj.tjen e kolinës eshtë provuar se kolina kjo vita minë e veçantë është materiali më i rëndësishëm ndër.timor i trurit. Nëse hani 2 vezë në di.të trupi juaj merr mjaf tueshëm nga kjo lëndë ushqyese. Mungesa e koli.nës çon në rënien e kujte sës.

Shi kimi ruhet falë luteinës vezët e pulave janë të pas.ura me luteinë kjo substancë është për gjegjëse për shi.kimin e qartë dhe të mprehtë. Me mun gesën e tij indet e syrit dë.mtohen dhe shikimi përkeqësohet në mënyrë të pa kthyeshme.

Vita mina D ndihmon për të absorbuar kalçium nëse i ofroni një per.soni të zgjedhë nëse do të pijë një lugë vaji peshku ose të konsumojë një vezë e zier gja sat janë të preferojë këtë të fundit.

Sido mos në qoftë se ata zbulojnë se për.mbajtja e vitaminës D është e njëjtë në të dy rastet. Për më tepër shkencë.tarët kanë gjetur një mënyrë për të rri tur sasinë e vitaminës D në vezë duke i ushqyer pu.lat në mënyra të veçanta. Vitamina D ndihmon kalçi.umin për tu absorbuar më mirë dhe për të forcuar kockat dhe dhë mbët.

Vita mina B mbron lëkurën, flokët dhe mël.çinë biotina vitamina B12 dhe proteinat e tretshme ushqyese kontribuojnë në for.cimin e flokëve dhe lëkurës. Elementet që përmbajnë vezët e pulës pro movojnë eliminimin e toksinave nga mëlçia. Veza është një ndër produ.ktet që mbart vlera të jashtë zakonshme ushqyese renditur në listën e 10 super ushqimeve dhe nuk ka mëngjes më të kënd.shëm se vezët sido të jenë të gatuara.

A e keni pye tur veten se cila vezë është më e vye.ra dhe sa vezë është mirë të konsumoni në ditë? Rezul tatet e studimeve të fundit mbi dobitë shënde.tësore të vezëve të pulave. Rezul ton që 2 deri 3 vezë është do.za optimale ditore.

Loading

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *